Systemische coaching

‘Of het nu om een familie of organisatie gaat, het zichtbaar maken van het geheel is belangrijk. Zo komt alles aan het licht. Wat gezien en erkend is, hoeft niet langer te worden weggedrukt en meegesleept. In een systeem dat zich bevrijdt van verstrikkingen en verborgen verhalen ontstaat ruimte voor een nieuwe beweging.’

Wat we doen

Niemand staat op zich.  Met welke vraag je ook komt, bij Vogelpaard is er tijdens iedere vorm van coaching, training of intervisie vanzelfsprekend aandacht voor invloeden vanuit jouw familiesysteem*. Jij en iedereen die deel is van jouw familie kan rekenen op een liefdevolle, respectvolle, niet veroordelende bejegening, hoe ingewikkeld de onderlinge verhoudingen ook liggen.

Ook al manifesteren problemen zich vaak bij één persoon in de familie, bij Vogelpaard weten we inmiddels dat familieleden elkaar hard nodig hebben wanneer er iets binnen de familie knelt. Loskomen uit verstrikkingen en patronen doe je het beste met elkaar.  Door het delen van familieverhalen en familiegeheimen worden krachten en wijsheden ontsloten die van generatie op generatie zijn doorgegeven.  Met die kracht en wijsheid worden dicht bij huis oplossingen en antwoorden gevonden.

Vrijwel alle trajecten bij Vogelpaard starten met het maken van een genogram waarbij samen met de coachee de hele familie in beeld wordt gebracht. Het maken van een genogram is een mooie manier om op verhaal te komen. In overleg en met instemming van de coachee worden gaandeweg het traject andere familieleden en/of belangrijke personen betrokken.  

Tijdens de trajecten wordt er voortdurend afgestemd welke werkvorm het beste aansluit bij de vraag die leeft. Doordat Jacqueline en haar collega’s beschikken over ruime kennis en ervaring is er veel mogelijk.

We werken zoveel mogelijk in de buitenlucht, betrekken graag boerderijdieren en in het bijzonder de kudde paarden.

Missie

Bij Vogelpaard willen we mensen inbedden in de wijsheden, waarden en krachten van hun familiesysteem. Dicht bij huis liggen de meest waardevolle antwoorden.

 

Waarden

Iedere beweging heeft effect op het geheel

 

* Overal waar familie staat kan ook organisatie worden gelezen.

De natuur zit vol boodschappen.
Dat helpt ons om vanuit een niet bedreigend perspectief naar persoonlijke omstandigheden te kijken.

Interesse in de dagprogramma’s van Zebra-Zorg?

Bekijk de filmdocumentaire!